• BIOGRAFIE
Mijn Ambitie: Het continu perfectioneren van alle processen, producten en menselijk kapitaal, zodanig dat een merk als wereldwijde norm, in alle geledingen, wordt gezien. Mijn Motto: Als iedereen tegen je zegt dat je het onmogelijke wilt, dan ben je op de goede weg.