Supply Chain Professionals Sharing Knowledge
Supply Chain Professionals Sharing Knowledge

Kennis

  • Filter op topic:

  • Sorteer op:

Leveranciersbeoordeling: Welk systeem moet ik kiezen?

Tja, die had Koos niet aan zien komen. Hij vond zelf wel al een tijdje dat er een leveranciersbeoordelingssysteem moest komen, maar kon er domweg de tijd niet voor vinden. Hij was te druk de dagelijkse operatie in de lucht te houden. En nu was zijn baas hem voor. Maar waar moest hij beginnen? Op welke manier en in wat voor een systeem kon hij de prestaties van zijn leveranciers het beste vastleggen?

Wat is mijn eigen rol in de prestaties van mijn leveranciers?

Het beoordelen van leveranciers kan bijzonder nuttig en effectief zijn. Belangrijk is echter wel dat je dit met verstand doet en een paar valkuilen mijdt. In dit artikel kijken we naar het nut van leveranciersbeoordeling, hoe je de resultaten kunt presenteren aan je leverancier, de kwaliteit van de eigen data, maar bovenal welke rol speel je eigenlijk zelf in de prestaties van je leverancier?

En waarom deden we dit ook alweer???

Wie kinderen heeft, zal ongetwijfeld wel eens diep moeten zuchten als je voor de zoveelste keer die dag een vraag krijgt, die begint met Waarom…. En toch is het een uitstekende manier voor kinderen om te begrijpen hoe zaken in elkaar steken. Maar ook voor ouders om eens na te gaan of er bepaalde redenen zijn dat dingen gaan zoals ze gaan. Wat als we deze vraag op het werk nu ook eens wat vaker zouden stellen?

E-commerce tips in tijden van Corona

Op diverse websites worden er tips gegeven om toch in deze onzekere tijd omzet te  genereren uit je online verkoopkanaal. Dit blog biedt je een overzicht van de  belangrijkste tips en adviezen van o.a. Jan Cortenbach, e-commerce director bij ​Charlie  Temple​ en Jeroen Sonneveld, e-business manager bij ​Advion​.