Supply Chain Management

Supply Chain Management staat voor het optimaal plannen en beheersen van een goederenstroom tussen verschillende bedrijfsafdelingen, toeleveranciers en klanten. Forecasting, demand planning en het plannen van voorraad spelen hierin een belangrijke rol.

In deze wiki geven wij praktische uitleg over het begrip supply chain management en verwijzen we door naar artikelen over Sales & Operations Planning (S&OP) en Multi Echelon Inventory Planning op deze website.

 • AGENDA
 • NIEUWSTE LEDEN
 • WIKI

Wat is Supply Chain Management?

supply chain management

Supply Chain Management is een breed begrip dat afhankelijk van de situatie op verschillende manieren wordt gebruikt. Volgens het toonaangevende Amerikaanse kennis- en opleidingsinstituut Apics is de definitie:
“The design, planning, execution, control, and monitoring of supply chain activities with the objective of creating net value, building a competitive infrastructure, leveraging worldwide logistics, synchronizing supply with demand, and measuring performance globally.”

Deze definitie is heel breed en een beetje wollig.

Een andere definitie zou kunnen zijn:
“Het managen van de totale supply chain (“van koetje tot toetje”, of van “korrel tot borrel”) met als doel deze keten zo efficiënt mogelijk en zo winstgevend mogelijk te besturen.”

Grof weg wil dat voor de keten zeggen : met zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk winst genereren en dat in zo kort mogelijke tijd. Deze definitie oogt al iets concreter maar blijft nog steeds een beetje vaag en algemeen. Maar het échte probleem wordt duidelijk als we eens naar zo’n supply chain kijken. In onderstaande figuur is een vereenvoudigde en zeker niet complete supply chain van bier weergegeven.

In deze figuur stelt elk blokje een schakel voor; dit kan een productieomgeving zijn met voorraadpunten of een (groot) handelsomgeving of een winkel. Het mag duidelijk zijn dat het een utopie is om deze totale Supply Chain te besturen. Deels vanwege van de enorme complexiteit aan goederen en informatie-stromen, maar nog meer vanwege de tegenstrijdige belangen in deze keten

Tegenstrijdige belangen

Een van de uitvloeisels van de definitie is dat het voor de keten optimaal zou kunnen zijn om veel voorraad bij schakel A neer te leggen. Of om de doorlooptijd in schakel B te verkorten. Deze twee investeringen zouden dan ten goede komen aan de hele keten. Probleem is echter dat schakel A en B geen zin hebben om de kosten voor deze investeringen zelf te nemen. En dat de andere schakels geen zin hebben om mee te dragen aan deze investeringen. Zeker als die gedaan worden in een schakel ver van huis.

Afbakening

Daarom is voor pragmatische overwegingen het handiger om de definitie van SCM enigszins te heroverwegen. In dit kader beperken we de supply chain tot een bepaalde onderneming, inclusief zijn toeleveranciers en zijn klanten.

Binnen supply chain Management kunnen we een groot aantal deelgebieden onderscheiden, die allen als kenmerk hebben dat beslissingen over een aantal schakels heen genomen worden. Als belangrijkste onderscheiden we hier achtereenvolgens:

 • Sales and Operations dat zich op strategisch niveau bezig houdt met de afstemming tussen Verkoop en Productie met als resultante de benodigde voorraden.
 • Master Production Schedule (MPS) dat eveneens een afstemming inhoudt tussen Verkoop en Productie maar nu op tactisch niveau. Het MPS opereert binnen de grenzen zoals vastgesteld door het S&OP
 • Multi-Echelon Inventory Planning kijkt eenvoudig gezegd waar voorraden in de keten moeten liggen om deze ze efficient mogelijk te besturen. In dit kader kijken we voornamelijk naar retail-omgevingen, waarbij we bepalen welke voorraden (en hoeveel) op winkelniveau, regionaal DC, centraal DC of zelfs bij de leverancier moeten liggen.
 • Inkoop Management dat een optimum moet vinden tussen inkoopkosten/uitgaven, bestelkosten, transportkosten en voorraadkosten
 • Omnichannel Management dat bepaalt via welke kanalen (winkel, webshop) producten worden aangeboden en waar de bijbehorende moeten liggen en bestuurd worden. Tevens welke interactie tussen de voorraden voor de verschillende kanalen.

Lees ook >> Wat is Multi Echelon Inventory Planning

Lees ook >> Wat is Sales & Operations Planning

Key Performance Indicators (KPI’s)

Supply Chain Management gaat over het uitleveren van perfecte orders, het minimaliseren van supply chain-kosten en het optimaliseren van voorraden. Er niet één Key Performance Indicator (KPI) te geven die dit alles afdekt. Als je supply chain management definieert als met zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk winst genereren en dat in zo kort mogelijke tijd, dan zou de cash-to-cash-cycle de juiste KPI zijn:

Cash-to-Cash Cycle = Days Cash is Locked-Up as Inventory + Days Cash is Locked-Up in Receivables – Days Cash Is Free Because the Business Has Not Paid Its Bills

Maar bij supply chain management gaat het vooral om het vinden van de juiste balans tussen onderliggende KPI’s. Analistenbureau Gartner heeft hiervoor een inzichtelijke KPI-hiërarchie ontwikkeld.

Interessante bronnen

Boeken

Supply Chain Collaboration Ireland R.K., C Crum J.Ross Publishing, 2005
Strategic Supply Chain Alignment Gatorna J. editor. Gower, 1999
Logistics and Supply Chain Management Cristopher M. Prentice Hall, 1998, 2nd edition
The Relation driven Supplychain Emmet S, B. Crocker Gower, 2006
Managing the Supply Chain Simchi –Levi D, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi McGraw-Hill, 2004
Werken met Supply Chain Management Amstel van, W.P.; Goor van A, Wolters-Noordhoff, 2006
Van Logistiek naar Supply Chain Management Amstel van W.P., Goor van A Ten Hagen Stam Uitgevers, 2005,

Websites

www.supplychainmagazine.nl
www.supplychaindigital.com

Deze service is gericht op IMCC-leden. Wij vragen u in te inloggen voordat u een vraag gaat stellen.

 • KENNIS
 • PRAKTIJK

Deze service is gericht op IMCC-leden. Wij vragen u in te inloggen voordat u een vraag gaat stellen.

 • NIEUWS
 • EVENTVERSLAG

Terugblik Nationale Voorraaddag 2024

Een bomvol kennistheater met goed ontvangen presentaties en een levendige drukte op het IMCC Plaza. Het IMCC kan dit jaar terugkijken op een goed verlopen ICT&Logistiek-beurs. Een korte terugblik met foto’s en aftermovie.

 • LEDEN